Verschenen in NaarderNieuws / november 2015

Levendige discussies bij eerste debat in Naarden

GOOISE MEREN – Het eerste verkiezingsdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen van Gooise Meren zit erop. Vorige week werd er, in het stadhuis van Naarden, door de 10 lijsttrekkers gedebatteerd aan de hand van vijf stellingen. Een korte uiteenzetting.
Met een opening door debatleider Ruud Bochardt van GooiTV en presentator Sjoerd Stoop van BussumsNieuws zat de stemming er direct in.

Bochardt ontlokte de lokale politieke kopstukken direct enkele rake uitspraken. Zo erkende CDA-lijsttrekker Marleen Sanderse dat een debat op zondagochtend zonder haar zou plaatsvinden en moest Hart voor Bussum haar keuze voor het oprichten van een Naardense en Muidense afdeling toelichten. Arno Haye van 50PLUS maakte geen indruk met het verhaal dat zijn partij nog geen programma had. Verderop in het debat pleegde hij nagenoeg politieke zelfmoord toen hij duidelijk plank missloeg door een volledig gebrek aan kennis van het vestingwerkendossier. Haye stelde dat zijn partij gaat strijden voor het behoud van de vestingwerken voor Naarden, zeker omdat Naarden dat er maar bij liet zitten. Dat was tegen het zere been van de gemeenteraad; die heeft er namelijk van alles aan gedaan om te zorgen dat de vestingwerken behouden kunnen worden. VVD-wethouder en -lijsttrekker Miriam van Meerten liet zich dat ook niet zomaar zeggen en nodigde meneer Haye uit voor een kop koffie op het Naardense stadhuis. “Om hem eens bij te praten.” Haye ging ook nog even los op het onderwerp geen verhoging ozb: “50PLUS is de enige partij die dit keihard garandeert.” Jan Kwekkeboom (GOP) zei dat dit eigenlijk betekende dat 50PLUS dus duidelijk niet in het college wil plaatsnemen omdat hij anders die belofte nooit kan waarmaken.

Ook eensgezindheid
Meer eensgezindheid was er rondom burgerparticipatie. Alle partijen roemden de Naardense manier, waarbij al jaren succesvol wordt gewerkt met buurtplatforms. Al wil Jan Kwekkeboom van de Gooise Ouderen Partij (GOP) ervoor waken dat elk clubje zomaar geld kan ontvangen en uitgeven. Lijsttrekker van Trots op Nederland (TON) John Krabbendam vindt dat buurtplatforms mogen adviseren, maar niet meebeslissen. Dat ontlokte bij PvdA’er Gerard Boekhoff de reactie uit dat juist buurtplatforms en wijkraden geen jaknikkers moeten zijn. Maarten Balzar (D66) verwacht dat zij juist kunnen zorgen voor een versnelling van de politieke besluitvorming. Bij het debat over de burgerparticipatie ontstond ook een aardige politieke schermutseling tussen Marieke Munneke Smeets van Hart voor Bussum en Gerard Boekhoff. De PvdA’er voelde zich duidelijk aangesproken door Munneke Smeets, die zich hardop afvroeg waarom Bussum nog geen burgerparticipatie kent. Wethouder Boekhoff reageerde direct. Hij vroeg zich af of Hart voor Bussum de laatste tijd had zitten slapen en het verschil tussen participatie en inspraak wel kende. Sanderse (CDA) en Van Meerten (VVD) rondden dit punt eensgezind af door te stellen dat burgerparticipatie gewoon een kwestie is van doen.

Levendige discussies
In het debat over de huisvesting van het college en de ambtenaren staan verschillende partijen tegenover elkaar. Zo is Gerben Struik van GroenLinks van mening dat één gemeentehuis door efficiency besparingen oplevert. Terwijl volgens de berekeningen waar Hart van Bussum van uitgaat er zes miljoen euro bespaard kan worden door juist niet alle ambtenaren samen te voegen en het stadhuis in Naarden te blijven gebruiken. Een groot deel van de zaal kon dit idee wel waarderen. 50PLUS richtte haar pijlen een aantal keer op het financiële beleid van de PvdA in Bussum. Een zelfverzekerde Boekhoff kaatste de bal direct terug toen 50PLUS betoogde dat er in Bussum met geld wordt gesmeten en gesjoemeld. Waarmee hij duidelijk hintte op de rel rond oud-burgemeester Heijman.

Bij het debat over parkeergelden rolden de verschillende partijen aardig over elkaar heen. Er werden door de lijsttrekkers geen harde beloftes gedaan, het onderwerp ligt, zeker in Naarden met haar blauwe zones en in Bussum waar rondom het centrum betaald parkeren geldt, erg gevoelig. In Muiden schijnt het volgens D66 allemaal goed geregeld te zijn. GroenLinks kon voor haar standpunt, het invoeren van parkeergelden om voorzieningen betaalbaar te houden, dan ook niet op veel bijval rekenen. De VVD is voor een kostendekkend parkeerbeleid en sprak zich daarmee niet echt uit. D66 heeft de fiets als alternatief. De ChristenUnie, die zich de hele avond wat bescheiden opstelde, vindt dat het huidige parkeerbeleid voor Muiden, Naarden en Bussum gehandhaafd moet blijven, met het eerste uur gratis parkeren. Dat eerste uur gratis parkeren is ook een standpunt waar het CDA zich in kan vinden.

Stemming zaal
Bij elk van de vijf stellingen mocht de zaal voor en na het debat aangeven of zij het eens (groen kaartje) of oneens (rood kaartje) was met de stelling. De zaal roerde zich menig keer en een emotionele reactie uit het publiek, waarbij Krabbendam van TON werd uitgemaakt voor racist, blijft wellicht niet zonder gevolgen. Krabbendams partij overweegt aangifte te doen Opvallend was dat in het publiek veel afgevaardigden van de politieke partijen aanwezig waren. Er vinden nog twee debatten plaats, waarvoor inwoners van alle kernen van harte zijn uitgenodigd. Het eerstvolgende verkiezingsdebat vindt morgen (donderdag) in de Kazerne in Muiden plaats. Aanvang: 20.00 uur. Het derde en laatste debat is op 9 november in het gemeentehuis van Bussum.