Verschenen in BussumsNieuws / juli 20155

Eerste lening voor MKB’er uit de regio waarschijnlijk dit jaar
Kredietunie: een lening en een coach

BUSSUM – Als alles volgens plan verloopt krijg de eerste MKB-ondernemer eind dit jaar of begin volgend jaar een lening en coach vanuit de Kredietunie. Sinds medio 2014 maakt een groep van (oud-)ondernemers en vier accountantskantoren zich sterk voor dit alternatief voor de banklening.

Het idee van de Kredietunie is simpel: van en door ondernemers voor ondernemers. De ene groep (oud-)ondernemers stelt geld en kennis beschikbaar en de andere groep ondernemers ontvangt een lening en tegelijkertijd een coach. De Kredietunie hoopt hiermee de economie in de Gooi en Vechtstreek te versterken. Bert Rebel van Lentink Accountants uit Huizen is een van de drijvende krachten achter de Kredietunie. Zij merken dat hun klanten, en dan met name ondernemers uit het MKB, steeds moeilijker aan krediet komen. Rebel heeft overigens wel begrip voor de houding van de banken. “Banken hebben niet enkel te maken met een strengere regelgeving, maar ze moeten in verhouding veel tijd besteden aan het verstrekken en beoordelen van kleinere kredieten.” De Bussumse wethouder Adriana van den Berg vindt de Kredietunie een uitstekend initiatief. “Wij ondersteunen dit initiatief vanuit Bussum ten volle. Met name het feit dat ervaren ondernemers hun expertise en middelen ter beschikking stellen om andere ondernemers in het MKB te ondersteunen spreekt mij enorm aan. Het is van groot belang voor de samenleving dat het Midden- en Kleinbedrijf gezond en krachtig blijft en zich kan blijven ontwikkelen. De Kredietunie draagt daaraan bij.”

De regio Gooi en Vechtstreek heeft inmiddels een subsidie van € 45.000 toegezegd. De aanvraag voor een aanvullende subsidie van € 40.000 wordt binnenkort bij de provincie Noord-Holland ingediend. Zij heeft dit jaar 200.000 euro beschikbaar gesteld om de oprichting van kredietunies in de provincie te faciliteren. Volgens Rebel is de kans dat ook deze subsidie toegekend wordt groot.
Niets staat de oprichting meer in de weg, zo lijkt het. Met de bijdrage vanuit de regio hebben de negen gemeentes van de Gooi en Vechtstreek zich achter de plannen geschaard en onderstrepen zij het belang van deze vorm van financiering.

Volgens Marlous Verbeek, wethouder Economische Zaken in Huizen, is de Kredietunie een goed middel om met name het MKB te ondersteunen. Zij vindt het van belang dat ondernemers in de regio worden gestimuleerd hun bedrijf verder te ontwikkelen. “Kredietunies zorgen voor werkgelegenheid en sociale cohesie”, aldus Verbeek. Ook Joop van Dort, secretaris van de Kredietunie en lid Economic Board Gooi en Vechtstreek, is verheugd over de bijdrage. “De statuten gaan binnenkort naar de notaris en er is een voorlopig bestuur waarbinnen veel bancaire en financiële deskundigheid aanwezig is.”

Geld en een coach
De Kredietunie Gooi en Vechtstreek gaat zich toeleggen op het verstrekken van leningen tot € 250.000. Rebel: “We gaan geen verzekeringen, beurstransacties of betalingsverkeer doen. Daar zijn de banken voor.” In principe kan iedere ondernemer bij de Kredietunie een aanvraag voor een lening indienen. “Maar het is niet volgens het principe u vraagt, wij draaien”, aldus Rebel. “We gaan op een zorgvuldige manier met de ons toevertrouwde gelden om. De financieringsvraag moet met een goed ondernemersplan onderbouwd zijn. Ook de ‘staat van dienst’ van de ondernemer wordt meegenomen in de beoordeling.” De coach die iedere ondernemer die krediet aanvraagt krijgt toegewezen is ook een soort ‘voorwaarde’ en wezenlijk onderdeel van de Kredietunie. Rebel verwacht dat de meeste ondernemers daar zeker voor openstaan en het niet als bemoeizucht ervaren. “Vanaf het indienen van een aanvraag voor een lening kijkt een coach mee. Hij of zij blijft vervolgens bij de ondernemer betrokken en houdt nadrukkelijk de vinger aan de pols. De lening dient gebruikt te worden voor investeringen waarmee de ondernemer verder kan groeien, bijvoorbeeld voor innovatie.”