Verschenen in BussumsNieuws / februari 2016

Toen ‘onreine honden’ viel, was de maat vol
Raadsleden lopen geschokt weg van informatieavond azc

BUSSUM – Racistisch, beledigend en generaliserend. Dat zijn toch wel de steekwoorden die zijn blijven hangen na de presentatie op het gemeentehuis van de actiegroep tegen een groter azc op Crailo. Afgelopen woensdag deelden ze hun standpunten, maar daarbij gingen ze flink over de scheef. Gespreksleider Jelmer Kruyt moest menigmaal ingrijpen en een aantal raadsleden werden zo boos dat ze demonstratief, de deur hard dichtslaand, de zaal verlieten.

De actiegroep, onder aanvoering van Peter-Jan Schatens, kwam naar het gemeentehuis om uiteen te zetten waarom ze 400 asielzoekers op azc Crailo meer dan genoeg vinden. Dat ze hier niet alleen in staan, blijkt wel uit het feit dat ze in korte tijd 1100 handtekeningen in de buurt ophaalden. In de presentatie wilden ze hun standpunten nogmaals uiteenzetten. De manier waarop ze dat deden, met krachtige bewoordingen en veronderstellingen, kon niet op begrip rekenen bij de toehoorders.

Zo werd onder andere door de groep beweerd dat de groep vluchtelingen op Crailo voornamelijk uit alleenstaande mannen zou bestaan van rond de 25 jaar oud. Deze personen zouden de vrouwen in Bussum-Zuid niet met rust laten. Ook werd gewezen naar de kinderen van de vluchtelingen die gebruik gaan maken van de voorzieningen in Bussum: de sportvelden, de scholen en het GAD. “En dat terwijl er al wachtlijsten zijn”, aldus de actievoerders. Knop, een van de leden van de actiegroep, stelde onder andere dat de komst van meer asielzoekers voor meer criminaliteit waaronder insluiping, berovingen, overlast en intimidatie zou zorgen. Herhaaldelijk werd gevraagd om cijfers die deze beweringen staven. De cijfers kwamen niet boven water, wel werd herhaaldelijk geput uit negatieve ervaringen uit het verleden.

‘Onreine honden’
Toen de term ‘onreine honden’ viel liepen de emoties in de zaal zo hoog op dat de gespreksleider, VVD-raadslid Jelmer Kruyt, ingreep. Even later dreigde hij zelfs de presentatie stop te zetten. Enkele raadsleden konden het niet langer aanhoren en verlieten demonstratief, onder hard dichtslaan van de deur, de zaal. Na afloop ontstond er een opstootje door de opgelaaide emoties. Zonder ingrijpen had dat zelfs in een handgemeen kunnen ontaarden.

Dat het zo uit de hand zou kunnen lopen, had Kruyt niet verwacht. In een reactie zegt de VVD’er dat hij vooraf met Schatens had gesproken en ook een aantal spelregels had uitgelegd. “Ik heb van tevoren aangegeven dat de presentatie fatsoenlijk moest blijven en dat alle sprekers zich daar aan dienden te houden.”

De bijeenkomst is de volgende dag geëvalueerd door de verantwoordelijke agendacommissie. Die is tevreden over hoe het gegaan is, maar heeft zich ook gerealiseerd dat het onderwerp emoties oproept. Kruyt: “Het blijft lastig, de vraag is of je ook op de inhoud moet ingrijpen en wij denken van niet. Dan pleeg je censuur en dat kan niet.”

Peter-Jan Schatens erkent dat een deel van de presentatie xenofoob (vreemdelingenhatend) was. Hierbij haakt hij aan op de uitspraak van PvdA-raadslid Lars Voskuil die de presentatie bestempelde als ‘racistische xenofobe bagger’.  Schatens: “Daar nemen we afstand van en dat gaan we een volgende keer voorkomen.” Zelf vonden ze de presentie overigens absoluut niet racistisch. “We hebben niets tegen vluchtelingen, maar wel tegen een te groot aantal. Dat geeft te veel druk op de buurt en daar zeggen we niets verkeerds mee.”